2024. július

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-000012


  Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-000012
  Kedvezményezett: Kecskéd Község Önkormányzata
  Támogatás összege: 194.700.000 Ft
  Támogatás mértéke: 100%
  Projekt címe: Bölcsőde építése Kecskéd községben
  Projekt helyszíne: 2852 Kecskéd, Óvoda utca 4., hrsz 19
  A projekt befejezési dátuma: 2023.09.30.

 
Rövid összefoglaló:

Kecskéd Község Önkormányzata közel 195 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el egy bölcsőde létrehozására a településen. 
A beruházás a kisgyermekek napközbeni ellátásának, ezáltal a település lakosságának a bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megteremtésére irányul egy új, 14 férőhelyes bölcsőde létrehozásával. Jelen projektben az óvoda ingatlanának hátsó részén épül egy új épület, és ebben kap majd helyet az új bölcsőde. 

A projekt megvalósításának indokát az jelenti, hogy a településen jelenleg nincs bölcsődei szolgáltatás, pedig a lakosság részéről egyre nagyobb igény mutatkozik rá. 

A beruházás műszaki tartalma: 
A jelenlegi óvodaépület nem megfelelő méretű és elosztású egy új bölcsődei csoport befogadásához, azonban a telek hátsó része kihasználatlan és alkalmas egy új bölcsőde kialakítására. A fejlesztéssel érintett ingatlan (2852 Kecskéd, Óvoda utca 4., hrsz 19) az Önkormányzat tulajdonában van, és az óvoda működik rajta. 
A tervezett épület földszintes, nyeregtetős, hagyományos szerkezetekkel épül, hasonlóan az óvodához. A biztosított helységek: csoportszoba és a hozzá kapcsolódó, a gyerekek ellátását biztosító helységcsoport, akadálymentes vizesblokk, mosókonyha, nevelői szoba, dolgozói öltöző és vizesblokk. 
A jelenlegi óvoda működését az új építés alapvetően nem változtatja meg. A két intézménynek egy közös utcai bejárata lesz, de a telken belül szétválik a két funkció egymástól. Az épület elhelyezésével elegendő játszóudvar marad az óvoda számára, és megfelelően védett játszóudvart lehet a bölcsődének is kialakítani. 
Tervezett bölcsőde nettó alapterülete: 223,68 m2. 
A kivitelezés mellett bútorok és játékok beszerzésére is sor kerül a bölcsőde számára a támogatásból.
A kapcsolódó egyéb költségekkel és szolgáltatásokkal együtt a pályázat teljes költségvetése 194.700.000 Ft.

A projekt eredménye egy a XXI. századi követelményeknek és a lakossági igényeknek megfelelő korszerű bölcsőde lesz, ahol biztosított lesz a településen élő 1 évesnél idősebb, de még nem óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátása.
 
A bölcsődei beruházás előkészítése 2020.06.01-én indult el. Először ki kellett választani a tervezőt, majd elkészítettni az engedélyes és a kiviteli terveket. 2021.02.28-ig sikerült megszerezni a jogerős építési engedélyt, valamint addigra állt rendelkezésre a teljes kiviteli tervdokumentáció.
Ezt követően indult meg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Több közbeszerzést kellett indítani, mert forráshiány miatt az első eredménytelenül zárult.
Az új bölcsőde megépítésével kapcsolatos 2. közbeszerzési eljárás már sikeresen lezárult, az Önkormányzat a ZAFIR Kft-vel kötött vállalkozási szerződést a kivitelezés megvalósítására. 2022.03.31-ig sikerült lezárni a közbeszerzési eljárást, a Magyar Államkincstár pedig kiállította a közbeszerzés szabályosságát bizonyító tanúsítványát.
A beruházás tehát 2022 márciusban kezdődött meg és várhatóan 2023 augusztusra készül el a bölcsőde épülete. 2023.02.28-ig érte el a kivitelező az 50%-os, 2023. május első hetére pedig a 75%-os készültségi fokot a beruházás.
 
Az új bölcsőde kivitelezése 2023 augusztusra befejeződött, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A használatbavételi és működési engedélyek megszerzését követően az új intézmény 2023. szeptember 1-től megkezdte működését. 

Az alábbiakban kivitelezésről készült fotókat láthatják.