2019. április

Gazdaság

  • Infrastruktúra

Lakások száma : 642

100 %-os a víz és villamos energia ellátásba kapcsolt lakások száma

A lakások 81  %-a  a közcsatorna hálózatba kapcsolt

Háztartási gázfogyasztók száma: 530 lakás

Távbeszélő fővonalak száma:  587

ISDN vonalak száma: 60

  • Helyi adók

- építményadó

- telekadó

- magánszemélyek kommunális adója

- vállalkozók kommunális adója

- iparűzési adó